Corporate Information | DEVELOPMENT OFFICE AND ASSET MANAGEMENT
» ABOUT US » Corporate Information

Corporate Information

Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA) telah wujud lebih daripada 30 tahun di Universiti Putra Malaysia (UPM). Ia bermula dengan Bahagian Pembangunan, Jabatan Canselori pada tahun 1976 dan pada tahun 1996 Bahagian Pembangunan, Jabatan Canselori dan Bahagian Harta Benda, Jabatan Bendahari telah bergabung menjadi satu jabatan di bawah pengawasan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) dan diketuai oleh Timbalan Pendaftar.

Updated:: 01/02/2017 [nm_munirah]

MEDIA SHARING

C1506267982