Agriculture Zone (Zone 5) | DEVELOPMENT OFFICE AND ASSET MANAGEMENT
» ABOUT US » Developmet Zone » Agriculture Zone (Zone 5)

Agriculture Zone (Zone 5)

HEAD : PUAN IR. MAZNAH BINTI SAHRAN

Bil Pusat Tanggungjawab(PTJ)
1  Pejabat Naib Canselor
2 Kompleks Persidangan UPM
3 Kompleks Perkhidmatan Makanan (FSTM)
4 Unit Teknologi Fermentasi (GMP)
5 Fakulti Pertanian
6 Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi,IDEC (Infoport)
7 Pejabat TNC (P&I)
8 Sekolah Pengajian Siswazah
9 Pusat Transformasi Komuniti Universiti
10 Pejabat TNC (JINM)
11 Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan
12 Institut Penyelidikan Produk Halal
13 Pusat Sukan
14 Unit Ekuin (TPU)
15 Pusat Pengurusan Penyelidikan
16 Institut Pertanian Tropika
 17  Putra Science Park
18 Akademi Sukan
19 Institut Pengajian Sains Sosial
20 Putra Business Park
21 PASTURA - (Ladang-ladang haiwan ternakan)
22 COMeT (IBS)
23 Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (CoSComm)
Lain-lain
24 Tanah dan Ruang
25 RMK 11 dan Projek Khas
26 Kehilangan (Aset Alih)
27 Projek Hospital Pengajar
28 Rolling Plan

**Catatan : Pondok Pengawal (ikut zon masing-masing)

Updated:: 29/07/2015

MEDIA SHARING

DEVELOPMENT OFFICE AND ASSET MANAGEMENT
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389468888
0389426471
C1529680671