Technology Zone (Zone 2) | DEVELOPMENT OFFICE AND ASSET MANAGEMENT
» ABOUT US » Developmet Zone » Technology Zone (Zone 2)

Technology Zone (Zone 2)

HEAD : MR. ZULKHAIRI BIN IBRAHIM

Bil Pusat Tanggungjawab(PTJ)
1 Fakulti Kejuruteraan
2 Fakulti Rekabentuk dan Senibina
3 Institut Biosains
4 Masjid UPM
5 Kompleks Mahasiswa (Bahagian Akademik dan Bahagian Hal Ehwal Pelajar)
6 Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
7 Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
8 Kompleks Akademik Pusat (Bahagian Akademik)
9 Seksyen Kaunseling Pelajar (HEPA)
10 Kolam Renang (Pusat Sukan)
11 Fakulti Pengajian Pendidikan
12 Institut Teknologi Maju (ITMA)
13 Pusat Pembangunan Keusahawanan da Kebolehpasaran Graduan (HEPA)
14 Pusat Islam
15 Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa (CALC)
Lain-lain
16 PMU
17 Tangki Air
18  SPPII
19 Rumah VC lama

**Catatan : Pondok Pengawal (ikut zon masing-masing)


Updated:: 02/09/2016

MEDIA SHARING

DEVELOPMENT OFFICE AND ASSET MANAGEMENT
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389468888
0389426471
C1529680558