DIRECTORY M | DEVELOPMENT OFFICE AND ASSET MANAGEMENT
» DIRECTORY »

DIRECTORY

M
2.
03-89466217
0389466127
3.
03-89466102
03-89466127
4.
03-89466104
03-89462015
5.
03-89466109
6109
6.
03-89466177
03-89466177
8.
(ENCIK) MOHD BISHRUL HAFIZ BIN AZIZ
PENOLONG PEGAWAI PERTANIAN
0389467994
9.
(ENCIK) MOHD FARID BIN CHI' NONG
PENJAGA JENTERA ELEKTRIK
03-89466109
10.
03-89466109
11.
03-89472015
12.
89472005
89466129
16.
(ENCIK) MOHD HASRUL BIN HASAN
PENOLONG PEGAWAI PERTANIAN
03-89467994
17.
00000
18.
038946170
0389462075
19.
03-89472014
20.
(ENCIK) MOHD REZUIAN BIN MOHAMMAD
PENJAGA JENTERA ELEKTRIK
03-89466128
21.
03-89472015
03-89472015
22.
00000
23.
(ENCIK) MOHD TARMIZI BIN AB SALAM
PENOLONG JURUUKUR BAHAN
03-89466115
24.
03-89466131
89466131
25.
0389467843
0389466233
26.
(ENCIK) MOKHTAR BIN AMI
PENOLONG JURUTERA
0389466109
27.
(ENCIK) MUHAMAD MUAZ BIN ANUAR
PENJAGA JENTERA ELEKTRIK
00000
28.
0389466108
29.
0389467994
30.
03-89466132
03-89466132
31.
03-89466108
89466108
32.
03-89466046
03-89466046
34.
03-89467041
03-89467041
35.
00000
36.
00000
37.
03-89464085
03-89464085
38.
00000
SEE ALSO
DEVELOPMENT OFFICE AND ASSET MANAGEMENT
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389468888
0389426471
C1529836089