| DEVELOPMENT OFFICE AND ASSET MANAGEMENT
TENDER / QUOTATION
 
Reference No.
Title
Closing Date
Attachment

CLOSING DATE

21 Nov 2017

SH105/201767067)

SEBUT HARGA CADANGAN MEMBAIKPULIH DAN MENAIKTARAF PUSAT KECEMERLANGAN KEJURUTERAAN ALAM SEKITAR, FAKULTI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR

23 Nov 2017

SH107/20176369112)

SEBUT HARGA CADANGAN KERJA MENAIKTARAF MAKMAL UNIT PEMBANGUNAN PRODUK 1), MAKMAL PENGUJIAN GENTIAN, MAKMAL PEMPROSESAN BATANG DAN GENTIAN, MAKMAL TEKNOLOGI PULPA & KERTAS 2), MAKMAL KEBOLEHBAKARAN DAN RUANG-RUANG SOKONGAN DI INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR
No quotation.
DEVELOPMENT OFFICE AND ASSET MANAGEMENT
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389468888
0389426471
C1510994144