DOCUMENT | DEVELOPMENT OFFICE AND ASSET MANAGEMENT
» DOCUMENT

DOCUMENT

Calendar of Development Office and Asset Management
1
Calender of PPPA 2016

Others
2
User Manual e-PKP System
3
Aid Flood Victim
4
Guideline for using e-PKP System Online
5
LAPORAN PENCAPAIAN PELAN FUNGSIAN DAN ARAS
6
User Manual e-PKP
7
Energy Saver Committee

MAKLUMAN
8
Makluman Mengenai Gangguan Bekalan Elektrik
9
MAKLUMAN PENUTUPAN JALAN PONGAMIA DAN PEMBUKAAN LALUAN ALTERNATIF

Nota Taklimat Pengurusan Kenderaan
10
Garis Panduan Pengendalian Dan Penggunaan Kenderaan Dan Jentera
11
Senarai Semak Kenderaan Dan Jentera
12
Taklimat Pengurusan Kenderaan
13
Pengurusan Kenderaan Kerajaan ( WP 4)
DEVELOPMENT OFFICE AND ASSET MANAGEMENT
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389468888
0389426471
C1506151937